C.N.F.P.A. MEMBRU CATEGORIA

  

CNFPA MEMBRU ENSSEE

 

 

 

Formare alti specialisti
   
  

  INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSULUI DE FORMARE PENTRU OCUPAŢIA DE PREPARATOR SPORTIV

1. Condiţii de înscriere:


Programul de formare profesională pentru ocupaţia PREPARATOR SPORTIV (FIZIC) este un curs de perfecţionare care se adresează celor care lucrează in branşă, ca antrenori sau profesori de educaţie fizică şi sport, fiind absolvenţi ai cursurilor de antrenori sau absolvenţi ai faculăţilor de profil, acest lucru fiind relevat de portofoliu prezentat la momentul înscrierii.

2. Detalii legate de curs:

* Înscrierea şi depunerea dosarelor se face până pe data de 04.11.2016
• Dosarele se depun la sediul Centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, Bdul. Basarabia nr. 37-39, Sector 2 , București, dupa achitarea taxei de 200 de lei la casieria Centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor.
* Perioada desfăşurării cursului şi localitatea: 07.11.2016 - 13.11.2016, Bucureşti.
* Data examenului de absolvire : 19 noiembrie 2016
• Examenul de absolvire
constă în susţinerea unui test grilă (verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate) şi a unui proiect ce va fi predat atât în format electronic (CD sau DVD ) cât şi printat şi legat cu cel puţin două zile înainte de examenul final (17.11.2016).
• Sistemul de apreciere
Notele se acordă de la 1 la 10.
Notele minime de promovare a probelor de examen sunt:

* Pentru testul grilă nota de promovare este 5.
* Pentru susţinerea proiectului nota de promovare este 7.
Media generală pentru absolvirea cursului de formare pentru ocupaţia de Preparator Sportiv rezultă din media aritmetică a notelor obţinute la testul grilă şi susţinerea proiectului.
* Orarul cursurilor teoretice şi practice:
09:00 – 13:00 (cursuri practice);
13:30 – 17:30 (cursuri teoretice).
• Cursurile teoretice
se vor desfăşura la sala de cursuri a Centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, Bdul. Basarabia Nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti.
• Cursurile practice se vor desfăşura la baza sportivă din cadrul Complexului Sportiv Național “Lia Manoliu”.

3. Autorizaţii şi recunoaştere:

Cursul este autorizat de Comisia Municipală din cadrul Agenţiei de Prestaţii Sociale-Autoritatea Naţională pentru Calificări - Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, şi respectă standardul ocupaţional în vigoare.
În urma promovării examenului de absolvire, candidaţilor li se vor elibera la cerere certificatul de competenţe recunoscut pe piaţa muncii din România şi UE (detalii pe www.crsse.ro -formare profesională-cursuri cu certificat!).

4. Conţinutul dosarului de înscriere:

* cererea de înscriere (completată şi semnată de participant);
* contractul participantului(se depun 2 exemplare;
* copie C.I. şi certificat de naştere, cf. cu originalul,
* copie diplomă de studii (minim bacalaureat),
* copie diplomă de antrenor, diplomă studii superioare în domeniu, alte diplome relevante;
* copie carnet de antrenor în ramura de sport în care sunteţi specializaţi (pentru antrenori);
* portofoliu (curriculum vitae – modelul european);
* dovadă medicală (adeverinta) care atestă că este apt pentru efort fizic;
* ordinul de plată cu achitarea taxei de curs = 1000 lei, în contul bancar: IBAN RO19 RZBR 0000 0600 1428 3592, deschis la RAIFFEISEN BANK, sucursala Moșilor, pe numele Centrului Român de Studii Sportiv-Educaționale.la C.R.S.S.E.
* dosar plic.
Notă: Informaţii suplimentare şi modelul documentelor solicitate pot fi descărcate de pe site-ul www.crsse.ro.
Locurile în grupă sunt limitate!

5. Taxa de înscriere la C.N.F.P.A

Taxa de înscriere la C.N.F.P.A. este de 200 lei şi se achită la depunerea dosarului de înscriere la Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, Bdul. Basarabia nr. 37-39, Sector 2 , București.

Persoana de contact: POPESCU RAZVAN Tel: 021.318.46.72; 0722.833.542; 0744.847.088 (in intervalul orar LUNI-VINERI: 09:00 - 16:00)

 

 
   
  

  INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSULUI DE FORMARE PENTRU SPECIALIZAREA DE INSTRUCTOR SPORTIV - SERIA A XIV-A

1. Condiţii de înscriere:


Programul de formare profesionala pentru INSTRUCTOR SPORTIV este un curs de specializare care se adreseaza persoanelor care practica sau au practicat un sport de performanta, avand ca finalitate dobandirea unor competente si abilitati specifice precum: comunicare eficientă, capacitatea de a răspunde în mod adecvat unor cereri, experiență în domeniul practicării sportului de performanță/masă, precum si a unor competente profesionale cum ar fi: menţinerea igienei personale şi a formei fizice generale, aplicarea NSSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, organizarea activităţii proprii, gestionarea informaţiilor, pregătirea activităţii de instruire, instruirea sportivilor, evaluarea nivelului de performanţă a sportivilor participanţi la procesul de instruire, pregatirea specifică ramurii de sport.
Cursul este organizat de Centrul Român de Studii Sportiv-Educaționale în colaborare cu Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor.

2. Detalii legate de curs:

* Înscrierea şi depunerea dosarelor se face in perioada 25.01.2017-10.03.2017
• Dosarele se depun la sediul Centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, Bdul. Basarabia nr. 37-39, Sector 2 , București, dupa achitarea taxei de 200 de lei la casieria Centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor.
* Perioada desfăşurării cursului şi localitatea: 13 martie - 21 martie 2017, Bucureşti.
* Data examenului de absolvire : 25 martie 2017
• Examenul de absolvire
constă în susţinerea unui test grilă (verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate) şi a unui proiect ce va fi predat atât în format electronic (CD sau DVD ) cât şi printat şi legat cu cel puţin două zile înainte de examenul final (23.03.2017).
• Sistemul de apreciere
Notele se acordă de la 1 la 10.
Notele minime de promovare a probelor de examen sunt:

* Pentru testul grilă nota de promovare este 5.
* Pentru susţinerea proiectului nota de promovare este 7.
Media generală pentru absolvirea cursului de formare pentru specializarea de Instructor Sportiv rezultă din media aritmetică a notelor obţinute la testul grilă şi susţinerea proiectului.
* Orarul cursurilor teoretice şi practice:
09:00 – 13:00 (cursuri practice);
13:30 – 17:30 (cursuri teoretice).
• Cursurile practice
se vor desfăşura la baza sportivă din cadrul Complexului Sportiv Național “Lia Manoliu”.
• Cursurile teoretice se vor desfăşura la sala de cursuri a Centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, Bdul. Basarabia Nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti.

3. Autorizaţii şi recunoaştere:

Cursul este autorizat de Comisia Municipală din cadrul Agenţiei de Prestaţii Sociale-Autoritatea Naţională pentru Calificări - Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, şi respectă standardul ocupaţional în vigoare.
În urma promovării examenului de absolvire, candidaţilor li se vor elibera la cerere certificatul de competenţe recunoscut pe piaţa muncii din România şi UE (detalii pe www.crsse.ro -formare profesională-cursuri cu certificat!).

4. Conţinutul dosarului de înscriere:

* cererea de înscriere (completată şi semnată de participant);
* contractul participantului;
* copie CI şi certificat de naştere, cf. cu originalul;
* copie diplomă de studii (minim bacalaureat);
* dovada practicării unui sport de performanţă – legitimaţie de sportiv, categorie de clasificare sportivă conform regulamentelor disciplinelor sportive din România, sau adeverinta de la un club sportiv/asociatie sportiva care sa faca dovada practicarii sportului respectiv;
* portofoliu (curriculum vitae – modelul european);
* dovadă medicală (adeverinta) care atestă că este apt pentru efort fizic;
* ordinul de plată cu achitarea taxei de curs = 1000 lei, în contul bancar: IBAN RO19 RZBR 0000 0600 1428 3592, deschis la RAIFFEISEN BANK, sucursala Moșilor, pe numele Centrului Român de Studii Sportiv-Educaționale.la C.R.S.S.E.
* dosar plic.
Notă: Informaţii suplimentare şi modelul documentelor solicitate pot fi descărcate de pe site-ul www.crsse.ro.
Locurile în grupă sunt limitate!


5. Taxa de înscriere la C.N.F.P.A

Taxa de înscriere la C.N.F.P.A. este de 200 lei şi se achită la depunerea dosarului de înscriere la Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, Bdul. Basarabia nr. 37-39, Sector 2 , București.

Persoana de contact: POPESCU RAZVAN Tel: 021.318.46.72; 0722.833.542; 0744.847.088 (in intervalul orar LUNI-VINERI: 09:00 - 16:00)

 

 
   
  

  CERERE DE INSCRIERE INSTRUCTOR SPORTIV CERERE DE inscriere INSTRUCTOR SPORTIV.doc

  CONTRACT PERSOANA FIZICA INSTRUCTOR SPORTIV CONTRACT PERSOANA FIZICA INSTRUCTOR sportiv.doc

  CONTRACT PERSOANA JURIDICA INSTRUCTOR SPORTIV CONTRACT PERSOANA JURIDICA INSTRUCTOR sportiv.doc

  Europass-CV- model Europass-CV- model.doc

  CERERE DE INSCRIERE PREPARATOR SPORTIV CERERE DE INSCRIERE PREPARATOR Sportiv.doc

   CONTRACT PERSOANA FIZICA PREPARATOR SPORTIV CONTRACT PERSOANA FIZICA PREPARATOR sportiv.doc

  CONTRACT PERSOANA JURIDICA PREPARATOR SPORTIV CONTRACT PERSOANA JURIDICA PREPARATOR sportiv.doc

Atentie !!!
Pentru a putea vizualiza aceste cataloage, aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

 

  

       
 

  Prima pagina

  Despre noi

  Conducere

  Activitate

  Curs formare antrenori doi ani

  Perfectionare Antrenori

  Promovare Antrenori

  Curs formare antrenori un an

  Formare alti specialisti

  Subcomitet sectorial sport

  Evidenta antrenori

  Publicatii

  Noutati

  Anunturi

  Contact

   
VIZITE:   1228150