CNFPA
Curs Formare Antrenori 1 an

INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSULUI DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE UN AN PENTRU ABSOLVENȚII DE ȊNVĂȚĂMȂNT SUPERIOR CU LICENȚĂ ȊN DOMENIUL EDUCAȚIEI FIZICE ŞI SPORTULUI CU/FARA SPECIALIZARE INTR-O RAMURA DE SPORT 2022

Înscrierile şi depunerea dosarelor : 26 septembrie  -  14 octombrie 2022.

 

Examen de admitere : 19 octombrie 2022.

 

Perioada de reînmatriculare : 26 septembrie  -  14 octombrie 2022.

 

Taxa de reînmatriculare este de 400 lei.

Taxa anuală este de 600 lei.

 

Loc de desfăşurare : - sediul C.N.F.P.A., B-dul Basarabiei, nr. 37-39, sector 2,   Bucureşti.         

Pentru înscriere, candidatul va depune la secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor din B-dul Basarabia 37-39, sector 2 Bucureşti, un dosar care va cuprinde următoarele documente:

 

- cerere tip adresată C.N.F.P.Antrenori, avizată de federaţiile sportive de specialitate;

- diploma de licență în educaţie fizică şi sport sau adeverinţă care să ţină loc de diploma de licenţă în educaţie fizică şi sport şi copie a acesteia;

- foaia matricolă sau adeverinţă cu situaţia şcolară şi copie a acesteia;

- adeverinţă în original de la federația sportivă naţională din care să reiasă categoria de clasificare sportivă;

- copie xerox după certificatul de naştere;

- copie xerox după C.I. sau B.I;

- copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

- dosar plic;

- dovadă medicală (adeverinţă) care atestă că este clinic sănătos/apt pentru efort fizic, eliberată de medicul de familie sau de o policlinică competentă;

 

Taxa de înscriere este de 250 lei.

 

Admiterea la cursul de formare cu durata de 1080 ore (redus la 540 de ore) pentru calificarea de antrenor, se face prin concurs, în limita celor 120 de locuri disponibile.

Ramurile de sport pentru care se susţine examenul de admitere la cursul de formare cu durata de 1 an pentru calificarea de antrenor sunt :  Aeronautică, Aikido, Alpinism şi escaladă, Arte marţiale, Atletism, Automobilism sportiv, Badminton, Biliard Pool, Baschet, Baseball şi Softball, Bob-sanie, Box, Bowling, Bridge, Canotaj, Chanbara, Ciclism,Cricket, Culturism şi fitness, Darts, Dans sportiv, Ecvestră, Fotbal, Fotbal tenis CAJ, Gimnastică, Gimnastică ritmică, Go,Golf, Haltere, Handbal, Hochei pe gheaţă, Hochei pe iarbă, Judo, Karting, Kaiac-Canoe, Karate, Karate Tradiţional, Karate WUKF, Karate Kiokushinkai-IKO 2, Kempo, Lupte, Modelism, Motociclism, Nataţie şi pentatlon modern, Oină, Orientare, Pangration Athlima, Patinaj, Pescuit sportiv, Polo, Popice, Powerlifting, Radioamatorism, Rugby, Sambo, Scrimă, Schi-biatlon, Scrabble, Snooker, Squash, Sport columbofil, Şah, Table/Backgammon, Taekwondo WTF, Taekwondo ITF, Tenis, Tenis de masă, Tir sportiv, Tir cu arcul, Triatlon, Volei, Vovinam Viet-Vo-Dao,Wushu Kungfu, Yachting .

PROGRAMUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CURSURILOR SI EXAMENULUI DE ABSOLVIRE PENTRU CURSUL DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE UN AN PE ANUL 2022

 

SEMESTRUL II

 

23 MAI – 27 MAI 2022 - PERIOADA DE RECUPERĂRI ŞI RESTANŢE

30 MAI - 17 IUNIE 2022  –  CURSURI INTENSIVE  

27 IUNIE – 30 IUNIE 2022  –  EXAMEN ABSOLVIRE AL CURSULUI

 

ADMITERE 2021:

 

Depunerea dosarelor :

 

26 SEPTEMBRIE – 14 OCTOMBRIE 2022

 

Examen de admitere :

 

19 OCTOMBRIE – proba scrisă (test grilă)

                                      

SEMESTRUL I

 

24 OCTOMBRIE – 11 NOIEMBRIE 2022  –  CURSURI  INTENSIVE

Examen

Concursul de admitere constă în susţinerea următoarei probe :

- examen (test grilă), nota de promovare fiind 6.

Proba de examen:

1.  Test grilă - data desfăşurării : 19 octombrie 2022.

 

Test grilă -  Anatomie;  Management în sport; Teoria şi metodica E.F.S.

 

BIBLIOGRAFIE : 

ANATOMIE

1.       Organele şi sistemele.

2.       Analizatorii :

•        Cutanat, visual, acustico-vestibular ;

•        Kinestezic, olfactiv, gustativ.

3.       Sistemul endocrin.

4.       Sistemul osos şi sistemul muscular.

5.       Sistemul digestiv. Digestia şi absorbţia.

6.       Sistemul cardio-vascular :

•        Circulaţia – inima ;

•        Sistemul vascular. Circulaţia.

7.       Sistemul respirator. Respiraţia.

8.       Sistemul excretor. Excreţia.

9.       Sistemul reproducător. Reproducerea.

10.     Reglarea funcţiilor organismului (reglarea funcţiilor sistemelor: nervos, endocrin, digestiv, respirator, circulator, excretor, osos, muscular, reproducător).

 

MANAGEMENT  ȊN  SPORT

1.       Management – noţiuni generale

2.       Produsul “SPORT”

3.       Performanţa

4.       Comunicare

TEORIA  ANTRENAMENTULUI  SPORTIV

1.       Calităţile motrice :

          •        Viteză

          •        Forţă

          •        Capacități coordinative

          •        Rezistenţă

2.       Principii de pregătire sportivă

3.       Variabilele efortului :

•        Intensitate

•        Volum

•        Densitate

•        Complexitate

4.       Pregătirea fizică

5.       Pregătirea tehnică

 

Bibliografia indicată :

 

Manual pentru clasa a XI-a, Biologie

 

Culegere de texte grilă la anatomie,  Șef de lucrări UMF Carol Davila, Medic Primar Medicină Sportivă Apostol Adela, Dio Universitaria Craiova, 2019.

 

Management şi marketing în sport, Prof. Ovidiu Oană, Editura RENAISSANCE, 2005.

 

Periodizarea – Teoria şi metodologia antrenamentului sportiv, Prof. Dr. H. C. Tudor O. Bompa si Dr. G Gregory Haff, Editura S.C. Ad Point Promo S.R.L., 2014.

 

Planificarea în pregătirea sportivă, Prof. Stefan Achim – ediţie revizuită şi îmbunătăţită Prof. Dr. Ramona Ceamuru, Editura S.C. Ad Point Promo S.R.L., 2015.

 

Periodizarea antrenamentului de forță, Prof. Dr. H. C. Tudor O. Bompa si Dr. Carlo A. Buzzichelli, Editura Mind Shop, Cluj-Napoca, 2021.

          Candidaţii care obţin medii generale egale cu cea a ultimului admis, vor fi declaraţi admişi.

          Contestaţiile cu privire la acordarea notelor, se depun la secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor în termen de 24 de ore, de la afişarea rezultatelor şi se rezolvă pe parcursul următoarei zile de la data depunerii de către comisia de contestaţii.

         

Documente