CNFPA
ELIBERARE DIPLOME SI CERTIFICATE

ELIBERARE DIPLOME SI CERTIFICATE

DIPLOMELE S.N.A. , CERTIFICATELE DE CLASIFICARE PROFESIONALA SI CERTIFICATELE DE PERFECTIONARE PROFESIONALA SE ELIBEREAZA IN MAXIMUM 30 ZILE CALENDARISTICE DE LA DATA DEPUNERII CERERII.


Acte necesare pentru eliberarea diplomei S.N.A:
- carte identitate
- procura notariala pentru persoana desemnata pentru ridicarea diplomei (in cazul in care titularul diplomei nu se prezinta personal pentru ridicarea acesteia)
- 2 poze color tip ¾ ( doar in cazul in care nu au fost depuse la dosar)
- 100 lei taxa eliberare diploma + foaie matricola
Acte necesare pentru eliberarea certificatului de clasificare profesionala:
- carte identitate
- procura notariala pentru persoana desemnata pentru ridicarea certificatului (in cazul in care titularul certificatului nu se prezinta personal pentru ridicarea acestuia)
- 2 poze color tip ¾
- 100 lei taxa eliberare certificat clasificare profesionala
Acte necesare pentru eliberarea certificatului de perfectionare profesionala:
- carte identitate
- 30 lei taxa eliberare certificat de perfectionare profesionala

PROGRAMUL DE ELIBERARE A ACTELOR DE STUDII

ACTELE DE STUDII SE ELIBEREAZA DOAR CU PROGRAMARE TELEFONICA ANTERIOARA.