CNFPA
Curs Preparator Sportiv 2022

INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSULUI DE PERFECȚIONARE PENTRU OCUPAȚIA PREPARATOR SPORTIV PENTRU ANUL 2022

Programul de activități

Înscrierile şi depunerea dosarelor: 04 octombrie – 11 noiembrie 2022;

Desfășurare curs: 14-25 noiembrie 2022;

Examen final: 7 decembrie 2022.

 

Loc de desfăşurare: - sediul C.N.F.P.A., B-dul Basarabiei, nr.37-39, sector 2,  Bucureşti.        

                                                 

Condiţii de înscriere :

 

- absolvent de liceu (studii medii), cu diplomă de bacalaureat;

- antrenor cu specializare într-o ramură de sport;

- să provină din rândul celor care au practicat sportul de performanţă, fiind legitimaţi la asociaţii, cluburi sportive;

- clinic sănătos;

 

 

Pentru înscriere, candidatul va depune la secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor din B-dul Basarabia 37-39, sector 2 Bucureşti, un dosar care va cuprinde următoarele documente:

 

- cerere de înscriere  tip;

- copie xerox însoțită de originalul diplomei de bacalaureat;

- copie xerox însoțită de originalul carnetului de antrenor;

- dovadă medicală (adeverinţă) cu mențiunea ”clinic sănătos”, ”apt pentru efort fizic”;

- copie xerox şi original  după certificatul de naştere;

- copie xerox şi original după C.I.;

- copie xerox și original după certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)

- dosar plic ;

- taxa de înscriere este de 1200 lei.

 

          Dosarul poate fi depus și online la adresa office@cnfpa-sna.ro. În acest caz se atașează dovada achitării taxei în contul RO81TREZ70220G330500XXXX, CIF 11831110, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, Adresa: Bulevardul Basarabia,  nr. 37-39, București, Sector 2.

Documente