CNFPA
Curs Preparator Sportiv 2024

INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSULUI DE PERFECȚIONARE PENTRU OCUPAȚIA PREPARATOR SPORTIV PENTRU ANUL 2024

 

Înscrierile şi depunerea dosarelor: 01 aprilie  – 31 mai 2024;

Desfășurare curs: 03 – 14 iunie 2024

Examen final: 26 iunie 2024

 

Loc de desfăşurare: - sediul C.N.F.P.A., B-dul Basarabiei, nr.37-39, sector 2,  Bucureşti.       

                                                 

Condiţii de înscriere :

 

 • absolvent de liceu (studii medii), cu diplomă de bacalaureat;
 • antrenor cu specializare într-o ramură de sport;
 • să provină din rândul celor care au practicat sportul de performanţă, fiind legitimaţi la asociaţii, cluburi sportive;
 • clinic sănătos;

 

 

Pentru înscriere, candidatul va depune online la adresa https://inscrieri.cnfpa-sna.ro/inscriere/KnsJ53SSuaA1 un dosar care va cuprinde următoarele documente:

 • cerere de înscriere  tip;
 • diplomă de bacalaureat;
 • carnetului de antrenor;
 • dovadă medicală (adeverinţă) cu mențiunea ”apt pentru efort fizic”, eliberată de o clinică competentă;
 • certificatul de naştere;
 • C.I.;
 • certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)
 • dovada achitării taxei de înscriere în valoare de 1500 lei.

 

ATENȚIE !!! În cazul în care dosarul depus nu cuprinde toate documentele solicitate pentru înscriere sau nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de actualele instrucțiuni, taxa de înscriere nu se returnează.

 

Taxa se achită în contul RO81TREZ70220G330500XXXX, CIF 11831110, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, Adresa: Bulevardul Basarabia,  nr. 37-39, București, Sector 2.

Documente