CNFPA
Curs Preparator Sportiv 2023

INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSULUI DE PERFECȚIONARE PENTRU OCUPAȚIA PREPARATOR SPORTIV PENTRU ANUL 2023

Programul de activități se stabilește prin decizie a Directorului C.N.F.P.A. în funcție de solicitări

Înscrierile şi depunerea dosarelor: 16 ianuarie - 31 mai 2023;

Desfășurare curs: 06 iunie - 16 iunie 2023;

Examen final: 21 iunie 2023.

 

Loc de desfăşurare: - sediul C.N.F.P.A., B-dul Basarabiei, nr.37-39, sector 2,  Bucureşti.        

                                                 

Condiţii de înscriere :

 

 • absolvent de liceu (studii medii), cu diplomă de bacalaureat;
 • antrenor cu specializare într-o ramură de sport;
 • să provină din rândul celor care au practicat sportul de performanţă, fiind legitimaţi la asociaţii, cluburi sportive;
 • clinic sănătos;

 

 

Pentru înscriere, candidatul va depune la secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor din B-dul Basarabia 37-39, sector 2 Bucureşti, un dosar care va cuprinde următoarele documente:

 

 • cerere de înscriere  tip;
 • copie xerox însoțită de originalul diplomei de bacalaureat;
 • copie xerox însoțită de originalul carnetului de antrenor;
 • dovadă medicală (adeverinţă) cu mențiunea ”clinic sănătos”, ”apt pentru efort fizic”;
 • copie xerox şi original  după certificatul de naştere;
 • copie xerox şi original după C.I.;
 • copie xerox și original după certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)
 • dosar plic ;
 • taxa de înscriere este de 1200 lei.

 

          Dosarul poate fi depus și online la adresa office@cnfpa-sna.ro. În acest caz se atașează dovada achitării taxei în contul RO81TREZ70220G330500XXXX, CIF 11831110, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, Adresa: Bulevardul Basarabia,  nr. 37-39, București, Sector 2.

Documente