CNFPA
Curs Preparator Sportiv 2023

INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSULUI DE PERFECȚIONARE PENTRU OCUPAȚIA PREPARATOR SPORTIV PENTRU ANUL 2023

Programul de activități se stabilește prin decizie a Directorului C.N.F.P.A. în funcție de solicitări

Înscrierile şi depunerea dosarelor: 07 august - 25 august  2023;

Desfășurare curs: septembrie 2023 ( se va stabili ulterior perioadei de inscriere in functie de numarul de solicitari);

Examen final: septembrie 2023.

 

Loc de desfăşurare: - sediul C.N.F.P.A., B-dul Basarabiei, nr.37-39, sector 2,  Bucureşti.        

                                                 

Condiţii de înscriere :

 

 • absolvent de liceu (studii medii), cu diplomă de bacalaureat;
 • antrenor cu specializare într-o ramură de sport;
 • să provină din rândul celor care au practicat sportul de performanţă, fiind legitimaţi la asociaţii, cluburi sportive;
 • clinic sănătos;

 

 

Pentru înscriere, candidatul va depune online la adresa: https://inscrieri.cnfpa-sna.ro/inscriere/p8ga37A2 următoarele documente:

 

 • cerere de înscriere  tip;
 • diploma de bacalaureat;
 • carnetul de antrenor;
 • dovadă medicală (adeverinţă) cu mențiunea ”clinic sănătos”, ”apt pentru efort fizic”;
 • certificat de naştere;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui)
 • dovada achitarii taxei de înscriere  de 1200 lei.

 

          Dosarul poate fi depus exclusiv online la adresa https://inscrieri.cnfpa-sna.ro/inscriere/p8ga37A2 . Taxa se achita în contul RO81TREZ70220G330500XXXX, CIF 11831110, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, Adresa: Bulevardul Basarabia,  nr. 37-39, București, Sector 2.

Documente