CNFPA
ELIBERARE CARNETE DE ANTRENOR

ELIBERARE CARNETE DE ANTRENOR

 

 

 

Acte necesare pentru eliberarea carnetului de antrenor :


I. Documente de studiu după caz:
1. Absolventul studiilor de învățământ superior, licențiat în Educație Fizică și Sport, Specializarea Educație Fizică și Sport cu aprofundare într-o ramură de sport, durata de 4 ani, sau studii de lungă durată 5 ani organizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate în condiţiile legii:
- diplomă de licenţă/diplomă de absolvire ( după caz ) original şi copie xerox;
- foaie matricolă sau supliment de diplomă ( după caz ) original şi copie xerox .

2. Absolventul Colegiilor Universitare, profilul Educației Fizică și Sport, cu specializare într-o ramură de sport, durata studiilor 3 ani:
- diplomă de absolvire original şi copie xerox;
- foaie matricolă original şi copie xerox .


3. Absolventul CNFPA – curs de calificare, cu durata de 2 ani :
- certificat de calificare profesională original şi copie xerox;
- situaţie şcolară original şi copie xerox;
- supliment descriptiv al certificatului original şi copie xerox.

4. Absolventul CNFPA – curs de calificare, cu durata de 1 an :
- certificat de calificare profesională original şi copie xerox;
- situaţie şcolară original şi copie xerox;
- supliment descriptiv al certificatului original şi copie xerox ;
- diplomă de licenţă/diplomă de absolvire ( după caz ) original şi copie xerox;
- foaie matricolă sau supliment de diplomă ( după caz ) original şi copie xerox.

5. Absolventul studiilor de invăţământ superior, licenţiat cu specializare/aprofundare intr-o ramură de sport, organizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate în condiţiile legii, în baza protocolului încheiat de acestea cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi federaţiile sportive naţionale ( după caz ) :
- diplomă de licenţă/diplomă de absolvire ( după caz ) original şi copie xerox;
- foaie matricolă sau supliment de diplomă ( după caz ) original şi copie xerox .

6. Absolventul studiilor de masterat, cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, licenţiat în domeniul Educație Fizică și Sport, programul de studii Educație Fizică și Sport sau Sport și Performanță Motrică, organizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate în condiţiile legii, în baza protocolului încheiat de acestea cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi federaţiile sportive naţionale.
- diplomă de master original şi copie xerox ;
- foaie matricolă sau supliment de diplomă ( după caz ) original şi copie xerox ;
- diploma de licență în domeniul E.F.S. original şi copie xerox;
- foaie matricolă sau supliment la diploma de licență ( după caz ) original şi copie xerox.

7. Absolventul altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani organizat de către alte instituţii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate în condiţiile legii, în baza protocolului încheiat de acestea cu Ministerul Tineretului și Sportului şi federaţiile sportive naţionale:
- certificat de calificare profesională original şi copie xerox ;
- foaie matricolă pentru şcoala postliceală original şi copie xerox;
- supliment descriptiv original şi copie xerox.

II. C.I. sau B.I. original şi copie xerox
III. Certificatul de casătorie în cazul schimbării numelui original şi copie xerox
IV. O fotografie color tip 3/4 frontală, efectuată in ultimele 6 luni şi pe un fundal de culoare deschisă, care să reflecteze fizionomia şi trăsăturile prezente ale solicitantului.
V. Certificatul (ele) de clasificare profesională pentru trecerea nivelului (lor) de promovare în carnetul de antrenor original şi copie xerox
VI. Cerere eliberare carnet de antrenor
VII. 150 LEI taxă eliberare carnet de antrenor ( se achită la ridicarea carnetului ).


În cazul preschimbării carnetului de antrenor se vor depune actele mai sus menţionate.

ELIBERARE CARNETE DE ANTRENOR

In perioada 18-29 Iulie 2022 nu se elibereaza carnete de antrenor

Documente