C.N.F.P.A. MEMBRU CATEGORIA

  

CNFPA MEMBRU ENSSEE

 

 

 

 

  
Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, cu sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
Obiectul de activitate al Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor îl constituie formarea, promovarea şi perfecţionarea antrenorilor şi a altor specialişti din domeniul sportului, în conformitate cu Statutul antrenorului şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare, in colaborare cu federatiile sportive nationale, cu organe ale administratiei publice centrale cu atributii in domeniul sportului si cu organismele de specialitate din strainata...

   continuare

 

 
 

INSTRUCTIUNI DE REÎNMATRICULARE A ANTRENORILOR LA CURSUL DE FORMARE CU DURATA DE 2 ANI PENTRU CALIFICAREA ANTRENOR ÎN ANUL 2017Antrenorii care au absolvit cursul de formare cu durata de un an organizat de federatiile sportive de specialitate se pot reînmatricula la Cursul de formare cu durata de doi ani pentru calificarea antrenor în vederea continuării studiilor şi obţinerii Certificatului de calificare si a suplimentului descriptiv.
Reînmatricularea antrenorilor in anul I sau anul al-II-lea se face in functie de actele de studii depuse astfel:

I. Reînmatricularea in anul I – Semestrul I se face la cerere de catre antrenorii care indiferent de categoria detinuta, vor prezenta un dosar cu urmatoarele acte in perioada 01 august - 27 octombrie 2017
1.Copie legalizata dupa diploma de bacalaureat;
2. Certificatul de nastere in original si f

   continuare

 
 

CURSURI DE PERFECTIONARE 201601. Federatia Română de Atletism - 1 - 14-14 noiembrie - Bucuresti
02. Federatia Română de Aeronautica - 1 - 12-14 aprilie - Brasov
03. Federaţia Română de Badminton - 1 - 16-20 noiembrie - Bucuresti
04. Federaţia Română de Bob si Sanie - 1 - 28-30 iunie - Poiana Brasov
05. Federaţia Română de Dans Sportiv - 1 - 17-20 iunie - Mamaia
06. Federaţia Română de Gimnastică - 1 - 07-08 decembrie Bucuresti
07. Federaţia Română de Haltere - 2 - 19-22 iulie - Botosani; 13-14 decembrie - Tancabesti
08. Federaţia Română de Handbal - 2 - 02-05 iunie - Bucuresti-seniori; 29 iunie-02 iulie - Pitesti-juniori
09. Federaţia Română de Hochei pe gheata - 1 - 16-30 august - Poiana Brasov
10. Fede...

   continuare

 

INSTRUCTIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE A ANTRENORILOR INTR-UN NIVEL SUPERIOR IN ANUL 2017
1. În conformitate cu H.G. nr. 343/30.03.2011 clasificarea antrenorilor pe niveluri se face astfel:
a. Antrenor asistent;
b. Antrenor;
c. Antrenor senior;
d. Antrenor maestru.
2. Calificarea de antrenor de nivel asistent se obţine în condiţiile prevăzute de H.G. nr. 343/30.03.2011.
3. Promovarea antrenorilor la un nivel superior se face la cererea persoanei interesate, adresată federaţiilor sportive naţionale, cu respectarea criteriilor prevăzute pentru fiecare nivel de antrenor. Centrul Naţional de Formare si Perfecţionare a Antrenorilor, unitate în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, organizează examenele de promovare în nivelurile superioare de clasificare a antrenorilor, în colaborare cu f

   continuare

 

CURS UN AN DE SPECIALIZARE INTR-O RAMURA DE SPORTINSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSULUI DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE UN AN A ABSOLVENȚILOR DE STUDII SUPERIOARE DIN CADRUL FACULTĂȚILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT LICENȚIAȚI ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT FARĂ SPECIALIZARE/APROFUNDARE ȊNTR-O RAMURĂ DE SPORT

În vederea obţinerii calificării de antrenor pentru nivelul de antrenor asistent, se pot înscrie la cursul de specializare cu durata de un an organizat de Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor (C.N.F.P.A.) absolvenții de studii superioare din cadrul Facultăților de Educație Fizică și Sport licențiați în educație fizică și sport fară specializare/aprofundare ȋn ramura de sport pentru care solicită înscrierea.

   continuare

 


  

       
 

  Prima pagina

  Despre noi

  Conducere

  Activitate

  Curs formare antrenori doi ani

  Perfectionare Antrenori

  Promovare Antrenori

  Curs formare antrenori un an

  Formare alti specialisti

  Subcomitet sectorial sport

  Evidenta antrenori

  Publicatii

  Noutati

  Anunturi

  Contact

   
VIZITE:   1248656