CNFPA
CURS INSTRUCTOR SPORTIV 2023

INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSULUI DE SPECIALIZARE PENTRU OCUPAȚIA INSTRUCTOR SPORTIV PENTRU ANUL 2023

Programul de activități se stabilește prin decizie a Directorului C.N.F.P.A. în funcție de solicitări

Înscrierile şi depunerea dosarelor: 16 ianuarie - 24 februarie 2023;

Desfășurare curs: 27 februarie - 10 martie 2023;

Examen final: 15 martie 2023.

 

Loc de desfăşurare: - sediul C.N.F.P.A., B-dul Basarabiei, nr.37-39, sector 2,  Bucureşti.        

                                                 

Condiţii de înscriere :

 

 • absolvent de liceu (studii medii), cu diplomă de bacalaureat;
 • să provină din rândul celor care au practicat sportul de performanţă, fiind legitimaţi la asociaţii, cluburi sportive;
 • clinic sănătos;

Ocupaţia de instructor sportiv poate fi practicată şi de o persoană care dovedeşte în cadrul unui proces de evaluare că deţine competenţele specifice instructorului sportiv, corespunzătoare standardului ocupaţional şi prezintă toate documentele solicitate.

În acest caz furnizorul aplică în cadrul evaluării inițiale un test de demonstrare a capacităților motrice specifice ramurii de sport pentru care candidatul optează.

       Pentru înscriere, candidatul va depune la secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor din B-dul Basarabia 37-39, sector 2 Bucureşti, un dosar care va cuprinde următoarele documente:

 • cerere de înscriere  tip;
 • copie xerox însoțită de originalul diplomei de bacalaureat;
 • dovadă medicală (adeverinţă) cu mențiunea ”clinic sănătos”, ”apt pentru efort fizic”;
 • adeverință din care să reiasă că este practicant sau fost practicant al ramurii de sport pentru care optează sau copie după legitimația de sportiv;
 • copie xerox şi original  după certificatul de naştere;
 • copie xerox şi original după C.I.;
 • copie xerox și original după certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)
 • dosar plic ;
 • taxa de înscriere este de 1000 lei.

          Dosarul poate fi depus și online la adresa office@cnfpa-sna.ro. În acest caz se atașează dovada achitării taxei în contul RO81TREZ70220G330500XXXX, CIF 11831110, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, Adresa: Bulevardul Basarabia,  nr. 37-39, București, Sector 2.

 

Documente