CNFPA
CURS INSTRUCTOR SPORTIV 2024

INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSULUI DE SPECIALIZARE PENTRU OCUPAȚIA INSTRUCTOR SPORTIV PENTRU ANUL 2024

Înscrierile şi depunerea dosarelor:  29 ianuarie – 23 februarie 2024;

Desfășurare curs:  26 februarie – 08 martie 2024;

Examen final:   20 martie 2024

 

Loc de desfăşurare: - sediul C.N.F.P.A., B-dul Basarabiei, nr.37-39, sector 2,  Bucureşti.       

                                                  

Condiţii de înscriere :

 

 • absolvent de liceu (studii medii), cu diplomă de bacalaureat;
 • să provină din rândul celor care au practicat sportul de performanţă, fiind legitimaţi la asociaţii, cluburi sportive;
 • clinic sănătos;

Ocupaţia de instructor sportiv poate fi practicată şi de o persoană care dovedeşte în cadrul unui proces de evaluare că deţine competenţele specifice instructorului sportiv, corespunzătoare standardului ocupaţional şi prezintă toate documentele solicitate.

În acest caz furnizorul aplică în cadrul evaluării inițiale un test de demonstrare a capacităților motrice specifice ramurii de sport pentru care candidatul optează.

       Pentru înscriere, candidatul va depune online la adresa: https://inscrieri.cnfpa-sna.ro/inscriere/x58nm5A1  următoarele documente:

 • cerere de înscriere  tip;
 • diplomă de bacalaureat;
 • dovadă medicală (adeverinţă) cu mențiunea ”apt pentru efort fizic” eliberată de o policlinică competentă;
 • adeverință din care să reiasă că este practicant sau fost practicant al ramurii de sport pentru care optează sau copie după legitimația de sportiv;
 • certificatul de naştere;
 • C.I.;
 • certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)
 • dovada achitării taxei de înscriere în valoare de 1200 lei.

ATENȚIE !!! În cazul în care dosarul depus nu cuprinde toate documentele solicitate pentru înscriere sau nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de actualele instrucțiuni, taxa de înscriere nu se returnează.

 

Taxa se achită în contul RO81TREZ70220G330500XXXX, CIF 11831110, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, Adresa: Bulevardul Basarabia,  nr. 37-39, București, Sector 2.

 

Documente