C.N.F.P.A. MEMBRU CATEGORIA

  

CNFPA MEMBRU ENSSEE

 

 

 

Curs formare antrenori doi ani
   
  

  
Antrenorii care au absolvit cursul de formare cu durata de un an organizat de federatiile sportive de specialitate se pot reînmatricula la Cursul de formare cu durata de doi ani pentru calificarea antrenor în vederea continuării studiilor şi obţinerii Certificatului de calificare profesionala, Suplimentul descriptiv al certificatului si situatia scolara.
Reînmatricularea antrenorilor in anul I sau anul al-II-lea se face in functie de actele de studii depuse astfel:

I. Reînmatricularea in anul I – Semestrul I se face la cerere de catre antrenorii care indiferent de categoria detinuta, vor prezenta un dosar cu urmatoarele acte in perioada 01 august - 30 octombrie 2019
1.Fotocopie însoțită de originalul diplomei de bacalaureat sau a adeverinței de terminare a liceului;
2. Certificatul de nastere in original si fotocopie;
3. Carnetul de antrenor in original si fotocopie;
4. Cerere pentru reînmatriculare aprobata de Federatia Sportiva Nationala de specialitate.
5. Dovadă medicală (adeverinţă) care atestă că este apt pentru efort fizic, eliberată de o policlinică competentă.


II.(a) Reînmatricularea in anul al-II-lea – Semestrul I se face la cerere de catre antrenorii care indiferent de categoria de antrenor detinuta vor prezenta un dosar cu urmatoarele acte in perioada 01 august - 30 octombrie 2019:
1.Fotocopie însoțită de originalul diplomei de bacalaureat sau a adeverinței de terminare a liceului;
2. Certificatul de nastere in original si fotocopie;
3. Carnetul de antrenor in original si fotocopie;
4. Cerere pentru reînmatriculare aprobata de federatia sportiva nationala de specialitate;
5. Dovadă medicală (adeverinţă) care atestă că este apt pentru efort fizic, eliberată de o policlinică competentă;
6. Adeverinta de la Federatia Romana de Specialitate cu notele de la cursul de calificare cu durata de un an la urmatoarele materii de studiu:


1. Teoria si metodica antrenamentului sportiv
2. Pedagogia sportului
3. Anatomie
4. Biomecanica
5. Fizioligia sportului
6. Igiena sportului
7. Masaj sportiv
8. Practica in sectiile sportive
In cursul anului al-II-lea urmeaza sa sustina si examenele de diferenta din anul I la limba straina, istoria sportului, studiul pe computer si teoria si metodica ramurei de sport.

Antrenorii reinmatriculati in anul I – sem.I, sau anul II – sem.I vor urma cursurile la cursul de formare cu durata de doi ani pentru calificarea antrenor in conformitate cu Progamul de activitati al C.N.F.P.A. pentru anul 2019.

Taxa de reînmatriculare este de 200 RON

Antrenorii reînmatriculaţi la cursul de formare cu durata de doi ani pentru calificarea antrenor vor respecta Regulamentul de organizare şi funcţionare al cursului de formare antrenori cu durata de doi ani şi alte dispoziţii legale în vigoare care reglementează formarea antrenorilor în România.
Antrenorii reînmatriculaţi dupa absolvirea cursului de formare antrenori cu durata de doi ani vor primi certificatul de calificare profesionala, suplimentul descriptiv insotit de o situatie scolara (supliment descriptiv 2) şi li se vor recunoaşte examenele de promovare în categoria de antrenor obţinute anterior.

 

 
   
  

  
PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI AL CURSULUI DE FORMARE CU DURATA DE 2 ANI PENTRU CALIFICAREA DE ANTRENOR ÎN ANUL 2019

ANUL II Semestrul II - SERIA I
21 IANUARIE – 25 IANUARIE 2019 - PERIOADA DE RECUPERARI SI RESTANTE
28 IANUARIE – 15 FEBRUARIE 2019 – CURSURI INTENSIVE
18 FEBRUARIE – 24 FEBRUARIE 2019 – SUSTINEREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE

ANUL II Semestrul II - SERIA II
25 FEBRUARIE – 01 MARTIE 2019 - PERIOADA DE RECUPERARI SI RESTANTE
04 MARTIE – 22 MARTIE 2019 – CURSURI INTENSIVE
25 MARTIE – 31 MARTIE 2019 - SUSTINEREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE

ANUL I Semestrul II - SERIA I
01 APRILIE – 05 APRILIE 2019 - PERIOADA DE RECUPERARI SI RESTANTE
08 APRILIE - 26 APRILIE 2019 – CURSURI INTENSIVE
30 APRILIE - 30 AUGUST 2019 – PRACTICA - S.O. ANTRENORI

ANUL I Semestrul II - SERIA II
30 APRILIE – 03 MAI 2019 - PERIOADA DE RECUPERARI SI RESTANTE
06 MAI - 24 MAI 2019 – CURSURI INTENSIVE
27 MAI - 25 OCTOMBRIE 2019 – PRACTICA - S.O. ANTRENORI

REÎNMATRICULARE CURSANŢI ŞI ANTRENORI LA CURSUL DE FORMARE CU DURATA DE 2 ANI PENTRU CALIFICAREA DE ANTRENOR 2019
Depunerea dosarelor:
01 AUGUST - 30 OCTOMBRIE 2019

ANUL II Semestrul I - SERIA I
26 AUGUST – 30 AUGUST 2019 - PERIOADA DE RECUPERARI SI RESTANTE
02 SEPTEMBRIE - 20 SEPTEMBRIE 2019 – CURSURI INTENSIVE
23 SEPTEMBRIE 2019 – 31 IANUARIE 2020 – PRACTICA - S.O. ANTRENORI

ANUL II Semestrul I - SERIA II
04 NOIEMBRIE - 08 NOIEMBRIE 2019 - PERIOADA DE RECUPERARI SI RESTANTE
11 NOIEMBRIE – 29 NOIEMBRIE 2019 – CURSURI INTENSIVE
02 DECEMBRIE 2019 – 28 FEBRUARIE 2020 – PRACTICA - S.O. ANTRENORI

ADMITEREA LA CURSUL DE FORMARE CU DURATA DE 2 ANI PENTRU CALIFICAREA DE ANTRENOR 2019
Depunerea dosarelor:
01 august - 20 septembrie 2019
Examen de admitere:
- 24 septembrie 2019 - proba de aptitudini;
- 25 septembrie 2019 - test grilă la biologie

ANUL I Semestrul I
30 SEPTEMBRIE - 18 OCTOMBRIE 2019 - CURSURI INTENSIVE
21 OCTOMBRIE 2019 - 20 MARTIE 2020 - PRACTICA - S.O. ANTRENORI

INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE LA CURSUL DE FORMARE CU DURATA DE 2 ANI (1080 ORE) PENTRU CALIFICAREA DE ANTRENOR ÎN ANUL 2019

Inscrierile şi depunerea dosarelor: 01 august - 20 septembrie 2019.
Loc de desfăşurare: - sediul CNFPA, B-dul Basarabia, nr.37-39, sector 2, Bucureşti.

Condiţii de inscriere :
• varsta minimă 18 ani;
• absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;
• categoria I si II de clasificare sportivă ;
• instructori sportivi in situaţia in care candidatul nu posedă categoria de clasificare sportivă menţionată;
• candidaţii care au obţinut locurile I - VI la Jocurile Olimpice şi locurile I - III la Campionatele Europene şi Mondiale de seniori, tineret, juniori şi cadeţi nu susţin examen de admitere.

Pentru inscriere, candidatul va depune la secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor din B-dul Basarabia 37-39, sector 2 Bucureşti, un dosar care va cuprinde următoarele documente:
• cerere de inscriere tip avizată de Federaţia Sportivă Nationala;
• adeverinta in original de la Federatia Sportiva Nationala din care sa reiasa categoria de clasificare sportiva;
• adeverinta in original de la Federatia Sportiva Nationala pentru care candidatii nu sustin examen de admitere din care sa reiasa rezultatele cerute la conditiile de inscriere;
• carnet de instructor sportiv cu viză anuală la zi şi copie xerox a acestuia (pentru candidaţii care nu au categorie de clasificare sportivă), sau certificat de competenţe profesionale, nivel 4 şi copie xerox a acestuia eliberat de liceele cu profil sportiv;
• fotocopie şi original după certificatul de naştere;
• fotocopie si original după C.I. sau B.I;
• fotocopie însoțită de originalul diplomei de bacalaureat sau a adeverinței de terminare a liceuluui;
• dovadă medicală (adeverinţă) care atestă că este clinic sanatos;
• dosar plic.

Taxa de inscriere este de 150 lei.


Admiterea la cursul de formare cu durata de doi ani pentru calificarea antrenor se face prin concurs, în limita locurilor stabilite pentru fiecare disciplină sportivă.
Ramurile de sport pentru care se susţine examenul de admitere la cursul de formare cu durata de doi ani pentru calificarea antrenor sunt:
Aeronautică, Aikido, Alpinism şi escaladă, Arte marţiale, Arte marţiale de contact, Automobilism sportiv, Atletism, Badminton, Baschet, Baseball şi softball, Biliard-Pool, Bob şi sanie, Box, Bridge, Canotaj, Chanbara, Ciclism, Culturism şi fitness, Dans sportiv, Ecvestră, Fotbal, Fotbal tenis-CAJ, Gimnastică, Gimnastică ritmică, Go, Golf, Haltere, Handbal, Hochei pe gheaţă, Hochei pe iarbă, Judo, Kaiac-Canoe, Karate, Karate Kyokushin-IKO 2, Karate tradiţional, Karate WKC, Karting, Kempo, Lupte, Modelism, Motociclism, Nataţie şi pentatlon modern, Oină, Orientare, Patinaj, Pescuit sportiv, Polo, Popice-bowling, Powerlifting, Radioamatorism, Rugby, Sambo, Schi–biatlon, Scrabble, Scrimă, Şah, Snooker, Sport columbofil, Table, Taekwondo ITF, Taekwondo WTF, Tenis, Tenis de masă, Tir sportiv, Tir cu arcul, Triatlon, Volei, Vovinam Viet-Vo-Dao, Wushu, Yachting.
Locurile pentru fiecare disciplină sportivă pentru care se susţine examenul de admitere vor fi afişate la sediul C.N.F.P.A. inaintea datelor de incepere a inscrierilor.
Locurile rămase neocupate prin concurs pe fiecare disciplină sportivă vor fi repartizate celorlalte specializări in ordinea mediilor obţinute de candidaţi la admitere.
Candidaţii care au obţinut locurile I - VI la Jocurile Olimpice şi locurile I - III la Campionatele Europene şi Mondiale de seniori, tineret, juniori şi cadeţi nu susţin examen de admitere, fiind înscrişi la cursul de formare cu durata de doi ani pentru calificarea antrenor peste cifra de şcolarizare aprobată fiecărei discipline sportive pentru anul în curs.
Concursul de admitere constă in susţinerea următoarelor probe :
- proba de aptitudini – test de evaluare a capacităţii de comunicare in cadrul ramurii de sport in care se va specializa,proba eliminatorie, nota de promovare fiind 7 ;
- examen de biologie (test grilă), nota de promovare fiind 5.
Evaluarea cunoştinţelor candidaţilor se va face cu note de la 1 la 10. Nota finală rezultă din media aritmetică a notelor obţinute la cele două probe.
Media generală de promovare este de minimum 6.
Candidaţii care obţin medii generale egale cu cea a ultimului admis, vor fi declaraţi admişi.
Contestaţiile cu privire la acordarea notelor, se depun la secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor in termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor şi se rezolvă pe parcursul următoarei zile de la data depunerii de către comisia de contestaţii.
Comisia de examen, aprobată de C.N.F.P.A, in componenţa căreia va fi un preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membrii, răspunde de organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere .
Probele de examen:
1. Proba de aptitudini - data desfăşurării 24 septembrie 2019

Cuprinde probe practice (teste specifice) şi baremurile de apreciere elaborate de către federaţiile de specialitate.
Probele vor fi diferenţiate in funcţie de cerintele federatiilor sportive nationale.
Tematica probelor de concurs, probele de aptitudini vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor de Federatiile Sportive Nationle.
La ramurile de sport unde se vor aplica mai multe teste in cadrul examenului, nota finală se calculează prin media aritmetică a notelor obţinute de candidat.
2. Test grila - Biologie - data desfăşurării : 25 septembrie 2019

Tematică:
1. Celula.
2. Ţesuturile.
3. Organele şi sistemele.
4. Sensibilitatea. Sistemul nervos.
5. Analizatorii:
• Cutanat, vizual, acustico-vestibular;
• Kinestezic, olfactiv, gustativ.
6. Sistemul endocrin.
7. Sistemul osos şi sistemul muscular.
8. Sistemul digestiv. Digestia şi absorbţia.
9. Sistemul cardio-vascular :
• Circulaţia - inima;
• Sistemul vascular. Circulatia.
10. Sistemul respirator. Respiraţia.
11. Sistemul excretor. Excreţia.
12. Sistemul reproducător. Reproducerea.
13. Reglarea funcţiilor organismului (reglarea funcţiilor sistemelor: nervos, endocrin, digestiv, respirator, circulator, excretor, osos, muscular, reproducator).

Bibliografia indicata:
Biologie – Manual pentru clasa a XI-a.
Culegere de teste grila la anatomie, Editura Maxim Bit, Asistent Univ. Dr. Adela Apostol.

 

 
   
  

  CERERE TIP EXAMEN ABSOLVIRE CURS DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE 2 ANI Cerere tip examen absolvire curs de formare antrenori cu durata de 2 ani.doc

  CERERE TIP PENTRU REINMATRICULARE ANTRENORI LA CURSUL DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE 2 ANI Cerere tip pentru reinmatriculare antrenori la cursul de formare antrenori cu durata de 2 ani.doc

  CERERE TIP PENTRU REINMATRICULARE CURSANTI LA CURSUL DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE 2 ANI Cerere tip pentru reinmatriculare cursanti la cursul de formare antrenori cu durata de 2 ani.doc

  CERERE TIP PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE ADMITERE LA CURSUL DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE 2 ANI Cerere tip pentru inscrierea la examenul de admitere la cursul de formare antrenori cu durata de 2 ani.doc

  NIVELUL TAXELOR SI TARIFELOR PERCEPUTE DE C.N.F.P.A. ÎN 2019 NIVELUL TAXELOR SI TARIFELOR PERCEPUTE DE C.N.F.P.A. ÎN 2019.doc

  COPERTA PROIECT COPERTA PROIECT-februarie 2019.doc

  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CURSULUI DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE 2 ANI REGULAMENT CNFPA CURS 2 ANI.pdf

  ORAR ANUL I SEMESTRUL I - OCTOMBRIE 2019 Orar anul I semestrul I - Octombrie 2019.doc

Atentie !!!
Pentru a putea vizualiza aceste cataloage, aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

 

  

       
 

  Prima pagina

  Despre noi

  Conducere

  Activitate

  Curs formare antrenori doi ani

  Perfectionare Antrenori

  Promovare Antrenori

  Curs formare antrenori un an

  Recunoastere titluri

  Subcomitet sectorial sport

  Evidenta antrenori

  Publicatii

  Noutati

  Anunturi

  Contact

   
VIZITE:   1733969