C.N.F.P.A. MEMBRU CATEGORIA

  

CNFPA MEMBRU ENSSEE

  

YOUR EUROPE

 

 

 

 

  
ANUNT CU PRIVIRE LA ELIBERAREA DOCUMENTELOR SPECIFICE ACTIVITATII C.N.F.P.A.

In perioana 04-07 Mai 2021 Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor nu elibereaza certificate de clasificare profesionala, certificate de calificare profesionala, certificate de perfectionare profesionala, diplome, foi matricole, suplimente descriptive.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați:
Tel: 021 318.46.72/021 318.46.73,
Persoana de contact: George Bărgăunaș- Inspector Sp I C.N.F.P.A. ...

   continuare

 

 
 

INSTRUCTIUNI DE REÎNMATRICULARE A ANTRENORILOR LA CURSUL DE FORMARE CU DURATA DE 2 ANI (1080 ORE) PENTRU CALIFICAREA ANTRENOR ÎN ANUL 2021Antrenorii care au absolvit cursul de formare cu durata de un an organizat de federatiile sportive de specialitate se pot reînmatricula la Cursul de formare cu durata de doi ani pentru calificarea antrenor în vederea continuării studiilor şi obţinerii Certificatului de calificare profesionala, Suplimentul descriptiv al certificatului si situatia scolara.
Reînmatricularea cursantilor si antrenorilor in anul I sau anul al-II-lea se face in functie de actele de studii depuse astfel:

I. Reînmatricularea in anul I – Semestrul I se face la cerere de catre antrenorii care indiferent de categoria detinuta, vor prezenta un dosar cu urmatoarele acte in perioada 02 august - 29 octombrie 2021
1.Copie xerox însoțită de original

   continuare

 
 

CURSURI DE PERFECTIONARE 201801. Federatia Română de Aeronautica - 2 - 11-13.06.2018 - Brasov; 20-24.11.2018 - Brasov
02. Federaţia Română de Badminton - 1 - 13-15.11.2018 - Bucuresti
03. Federaţia Română de Bob si Sanie - 1 - 23-25.07.2018 - Poiana Brasov
04. Federaţia Română de Canotaj - 1 - 24-26.11.2018 - C.S.N. Snagov
05. Federaţia Română de Chanbara - 1 - 02-07.07.2018 - Eforie Sud
06. Federaţia Română de Ciclism - 1 - 19-20.12.2018 - Bucuresti
07. Federaţia Română de Dans Sportiv - 1 - 15-17.06.2018 - Mamaia
08. Federaţia Română de Gimnastică - 1 - 27-29.08.2018 - Izvorani
09. Federaţia Română de Haltere - 1 - 08-10.12.2018 - Tancabesti
10. Federaţia Română de Handbal - 2 - 27-29.06.2018 - ...

   continuare

 

INSTRUCTIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE A ANTRENORILOR INTR-UN NIVEL SUPERIOR IN ANUL 2021
1. În conformitate cu H.G. nr. 343/30.03.2011 clasificarea antrenorilor pe niveluri se face astfel:
a. Antrenor asistent;
b. Antrenor;
c. Antrenor senior;
d. Antrenor maestru.
2. Calificarea de antrenor de nivel asistent se obţine în condiţiile prevăzute de H.G. nr. 343/30.03.2011.
3. Promovarea antrenorilor la un nivel superior se face la cererea persoanei interesate, adresată federaţiilor sportive naţionale, cu respectarea criteriilor prevăzute pentru fiecare nivel de antrenor. Centrul Naţional de Formare si Perfecţionare a Antrenorilor, unitate în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, organizează examenele de promovare în nivelurile superioare de clasificare a antrenorilor, în colaborare cu f

   continuare

 

CURS DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE UN ANINSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSULUI DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE UN AN PENTRU ABSOLVENȚIi DE ȊNVĂȚĂMȂNT SUPERIOR CU LICENȚĂ ȊN DOMENIUL EDUCAȚIEI FIZICE ŞI SPORTULUI CU/FARA SPECIALIZARE INTR-O RAMURA DE SPORT 2021

Înscrierile şi depunerea dosarelor : 20 septembrie - 06 octombrie 2021.

Examen de admitere : 13 octombrie 2021.

Perioada de reînmatriculare : 20 septembrie - 06 octombrie 2021.

Taxa de reînmatriculare este de 300 lei.
Taxa anuală este de 400 lei.

Loc de desfăşurare : sediul C.N.F.P.A., B-dul Basarabia, nr. 37-39, sector 2, Bucureşti.


Pentru înscriere, candidatul va depune la secretariatul Centrului Naţional de Formare

   continuare

 


  

       
 

  Prima pagina

  Despre noi

  Conducere

  Activitate

  Curs formare antrenori doi ani

  Perfectionare Antrenori

  Promovare Antrenori

  Curs formare antrenori un an

  Recunoastere titluri

  Subcomitet sectorial sport

  Evidenta antrenori

  Publicatii

  Noutati

  Anunturi

  Contact

   
VIZITE:   1953548