C.N.F.P.A. MEMBRU CATEGORIA

  

CNFPA MEMBRU ENSSEE

 

 

 

Curs formare antrenori un an
   

CURS UN AN DE SPECIALIZARE INTR-O RAMURA DE SPORT  

  

  
INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSURILOR PENTRU ANUL DE SPECIALIZARE ȊNTR-O RAMURĂ DE SPORT A ABSOLVENȚILOR DE ȊNVĂȚĂMȂNT SUPERIOR CU LICENȚĂ ȊN DOMENIUL EDUCAȚIEI FIZICE ŞI SPORTULUI FĂRĂ SPECIALIZARE/APROFUNDARE ȊNTR-O RAMURĂ DE SPORT

Înscrierile şi depunerea dosarelor : 24 septembrie - 12 octombrie 2018.

Examen de admitere : 17 octombrie 2018.

Perioada de reînmatriculare : 24 septembrie - 12 octombrie 2018.

Loc de desfăşurare : sediul C.N.F.P.A., B-dul Basarabia, nr. 37-39, sector 2, Bucureşti.


Pentru înscriere, candidatul va depune la secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor din B-dul Basarabia 37-39, sector 2 Bucureşti, un dosar care va cuprinde următoarele documente :


• cerere tip adresată C.N.F.P.Antrenori, avizată de federaţiile sportive de specialitate;
• fotocopie şi original după diploma de licență sau adeverinţă care sa ţină loc de diploma de licenţă;
• fotocopie şi original după foaia matricolă sau adeverinţă cu situaţia şcolară;
• fotocopie după certificatul de naştere;
• fotocopie după C.I. sau B.I;
• fotocopie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
• dosar plic;
• adeverinţă medicală – apt efort fizic


Taxa de înscriere este de 150 lei.
Taxa de reînmatriculare este de 200 lei.
Taxa anuală este de 200 lei.

Admiterea la cursul de formare cu durata de 1 an pentru calificarea de antrenor, se face prin concurs, in limita celor 140 de locuri disponibile.
Ramurile de sport pentru care se susţine examenul de admitere la cursul de formare cu durata de 1 an pentru calificarea de antrenor sunt : Aeronautică, Aikido, Alpinism şi escaladă, Arte marţiale, Atletism, Automobilism sportiv, Badminton, Biliard Pool, Baschet, Baseball şi Softball, Bob-sanie, Box, Bowling, Bridge, Canotaj, Chanbara, Ciclism,Cricket, Culturism şi fitness, Darts, Dans sportiv, Ecvestră, Fotbal, Fotbal tenis CAJ, Gimnastică, Gimnastică ritmică, Go,Golf, Haltere, Handbal, Hochei pe gheaţă, Hochei pe iarbă, Judo, Karting, Kaiac-Canoe, Karate, Karate Tradiţional, Karate WUKF, Karate Kiokushinkai-IKO 2, Kempo, Lupte, Modelism, Motociclism, Nataţie şi pentatlon modern, Oină, Orientare, Pescuit sportiv, Polo, Popice, Powerlifting, Radioamatorism, Rugby, Sambo, Scrimă, Schi-biatlon, Scrabble, Snooker, Squash, Sport columbofil, Şah, Table/Backgammon, Taekwondo WTF, Taekwondo ITF, Tenis, Tenis de masă, Tir sportiv, Tir cu arcul, Triatlon, Volei, Vovinam viet-vo-dao,Yachting.

Concursul de admitere constă în susţinerea următoarei probe :

- examen (test grilă), nota de promovare fiind 6.

Test grilă - data desfăşurării : 17 octombrie 2018

Test grilă - Biologie; Management în sport; Teoria antrenamentului sportiv

BIBLIOGRAFIE :

ANATOMIE


Organele şi sistemele.
2. Analizatorii :
• Cutanat, visual, acustico-vestibular ;
• Kinestezic, olfactiv, gustativ.
3. Sistemul endocrin.
4. Sistemul osos şi sistemul muscular.
5. Sistemul digestiv. Digestia şi absorbţia.
6. Sistemul cardio-vascular :
• Circulaţia – inima ;
• Sistemul vascular. Circulaţia.
7. Sistemul respirator. Respiraţia.
8. Sistemul excretor. Excreţia.
9. Sistemul reproducător. Reproducerea.
10.Reglarea funcţiilor organismului (reglarea funcţiilor sistemelor: nervos, endocrin, digestiv, respirator, circulator, excretor, osos, muscular, reproducător).

MANAGEMENT ȊN SPORT

1. Management – noţiuni generale
2. Produsul “SPORT”
3. Performanţa
4. Comunicare

TEORIA ANTRENAMENTULUI SPORTIV

1. Calităţile motrice :
• Viteză
• Forţă
• Îndemînare
• Rezistenţă
2. Principii de pregătire sportivă
3. Variabilele efortului :
• Intensitate
• Volum
• Densitate
• Complexitate
4. Pregătirea fizică
5. Pregătirea tehnică

Bibliografia indicată :

Biologie : Manual pentru clasa a XI-a.
Culegere de texte grilă la anatomie
, Asistent Univ. Dr. Apostol Adela, Editura Maxim Bit

Management în sport şi marketing sportiv, Prof. Ovidiu Oană, Editura RENAISSANCE

Periodizarea – Teoria şi metodologia antrenamentului sportiv, Prof. Dr. H. C. Tudor O. Bompa si Dr. G Gregory Haff, Editura S.C. Ad Point Promo S.R.L.

Planificarea în pregătirea sportivă, Prof. Stefan Achim – ediţie revizuită si îmbunătăţită Prof. Dr. Ramona Ceamuru, Editura S.C. Ad Point Promo S.R.L.

Candidaţii care obţin medii generale egale cu cea a ultimului admis, vor fi declaraţi admişi.
Contestaţiile cu privire la acordarea notelor, se depun la secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor în termen de 24 de ore, de la afişarea rezultatelor şi se rezolvă pe parcursul următoarei zile de la data depunerii de către comisia de contestaţii.
Comisia de examen, aprobată de Autoritatea Naţională pentru Calificări, în componenţa căreia va fi un preşedinte şi 2 membrii, răspunde de organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.

PROGRAMUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CURSURILOR SI EXAMENULUI DE ABSOLVIRE PENTRU CURSUL DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE UN AN PE ANUL 2018

SEMESTRUL II
28 MAI – 1 IUNIE 2018 - PERIOADA DE RECUPERĂRI ŞI RESTANŢE
04 IUNIE - 22 IUNIE 2018 – CURSURI INTENSIVE
25 IUNIE – 01 IULIE 2018 – EXAMEN ABSOLVIRE AL CURSULUI

ADMITERE 2018:
Depunerea dosarelor:

24 SEPTEMBRIE – 12 OCTOMBRIE 2018
Examen de admitere:
17 OCTOMBRIE – proba scrisă (test grilă)

SEMESTRUL I

22 OCTOMBRIE 2018 – 09 NOIEMBRIE 2018 – CURSURI INTENSIVE

12 NOIEMBRIE 2018 – 22 MAI 2019 – PRACTICA - S.O. ANTRENORI (320 ore)

SEMESTRUL II - perioada urmează a fi stabilită ȋn programul de activități al C.N.F.P.A. pentru anul 2019.

Conținutul cursurilor intensive ȋn ceea ce priveşte disciplinele de studiu şi orele aferente acestora se va face ȋn conformitate cu standardul ocupational.
La sfârşitul cursului absolvenții vor primi certificat de calificare profesională, supliment descriptiv ȋnsoțit de o situatie şcolară ( supliment descriptiv 2 ).

 

 
   
  

  CERERE TIP REINMATRICULARE CURSANTI CURS UN AN DE SPECIALIZARE 2018 Cerere reinmatriculare cursanti curs formare antrenori cu durata de un an 2018.doc

  CERERE TIP EXAMEN ABSOLVIRE CURS UN AN DE SPECIALIZARE 2018 Cerere tip examen absolvire curs formare antrenori cu durata un an 2018.doc

  CERERE TIP INSCRIERE CURS UN AN DE SPECIALIZARE 2018 Cerere tip inscriere curs formare antrenori cu durata un an 2018.doc

  COPERTA PROIECT COPERTA PROIECT - iunie 2018.doc

  Orar curs 1 an - semestrul 1 octombrie 2018 Orar curs 1 an - semestrul 1 octombrie 2018.doc

Atentie !!!
Pentru a putea vizualiza aceste cataloage, aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

 

  

       
 

  Prima pagina

  Despre noi

  Conducere

  Activitate

  Curs formare antrenori doi ani

  Perfectionare Antrenori

  Promovare Antrenori

  Curs formare antrenori un an

  Formare alti specialisti

  Subcomitet sectorial sport

  Evidenta antrenori

  Publicatii

  Noutati

  Anunturi

  Contact

   
VIZITE:   1576698