C.N.F.P.A. MEMBRU CATEGORIA

  

CNFPA MEMBRU ENSSEE

 

 

 

Curs formare antrenori un an
   

CURS DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE UN AN  

  

  
INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSULUI DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE UN AN PENTRU ABSOLVENȚIi DE ȊNVĂȚĂMȂNT SUPERIOR CU LICENȚĂ ȊN DOMENIUL EDUCAȚIEI FIZICE ŞI SPORTULUI CU/FARA SPECIALIZARE INTR-O RAMURA DE SPORT

Înscrierile şi depunerea dosarelor : 21 septembrie - 08 octombrie 2020.

Examen de admitere : 14 octombrie 2020.

Perioada de reînmatriculare : 21 septembrie - 08 octombrie 2020.

Loc de desfăşurare : sediul C.N.F.P.A., B-dul Basarabia, nr. 37-39, sector 2, Bucureşti.


Pentru înscriere, candidatul va depune la secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor din B-dul Basarabia 37-39, sector 2 Bucureşti, un dosar care va cuprinde următoarele documente :


• cerere tip adresată C.N.F.P.Antrenori, avizată de federaţiile sportive de specialitate;
• fotocopie şi original după diploma de licență sau adeverinţă care sa ţină loc de diploma de licenţă;
• fotocopie şi original după foaia matricolă sau adeverinţă cu situaţia şcolară;
• adeverinta in original de la federatia sportiva nationala din care sa reiasa categoria I de clasificare sportiva la sporturile individuale sau categoria a II-a la jocurile sportive sau dovada obtinerii calificarii de instructor sportiv in ramura de sport solicitata;
• fotocopie după certificatul de naştere;
• fotocopie după C.I. sau B.I;
• fotocopie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
• dosar plic;
• adeverinţă medicală – apt efort fizic


Taxa de înscriere este de 200 lei.
Taxa de reînmatriculare este de 300 lei.
Taxa anuală este de 400 lei.

Admiterea la cursul de formare cu durata de 1 an pentru calificarea de antrenor, se face prin concurs, in limita celor 120 de locuri disponibile.
Ramurile de sport pentru care se susţine examenul de admitere la cursul de formare cu durata de 1 an pentru calificarea de antrenor sunt : Aeronautică, Aikido, Alpinism şi escaladă, Arte marţiale, Atletism, Automobilism sportiv, Badminton, Biliard Pool, Baschet, Baseball şi Softball, Bob-sanie, Box, Bowling, Bridge, Canotaj, Chanbara, Ciclism, Cricket, Culturism şi fitness, Darts, Dans sportiv, Ecvestră, Fotbal, Fotbal tenis CAJ, Gimnastică, Gimnastică ritmică, Go, Golf, Haltere, Handbal, Hochei pe gheaţă, Hochei pe iarbă, Judo, Karting, Kaiac-Canoe, Karate, Karate Tradiţional, Karate WUKF, Karate Kiokushinkai-IKO 2, Kempo, Lupte, Modelism, Motociclism, Nataţie şi pentatlon modern, Oină, Orientare, Pangration Athlima, Patinaj, Pescuit sportiv, Polo, Popice, Powerlifting, Radioamatorism, Rugby, Sambo, Scrimă, Schi-biatlon, Scrabble, Snooker, Squash, Sport columbofil, Şah, Table/Backgammon, Taekwondo WTF, Taekwondo ITF, Tenis, Tenis de masă, Tir sportiv, Tir cu arcul, Triatlon, Volei, Vovinam viet-vo-dao, Wushu Kungfu, Yachting.

Concursul de admitere constă în susţinerea următoarei probe :

- examen (test grilă), nota de promovare fiind 6.

Test grilă - data desfăşurării : 14 octombrie 2020

Test grilă - Anatomie; Management în sport; Teoria și metodica E.F.S.

BIBLIOGRAFIE :

ANATOMIE


Organele şi sistemele.
2. Analizatorii :
• Cutanat, visual, acustico-vestibular ;
• Kinestezic, olfactiv, gustativ.
3. Sistemul endocrin.
4. Sistemul osos şi sistemul muscular.
5. Sistemul digestiv. Digestia şi absorbţia.
6. Sistemul cardio-vascular :
• Circulaţia – inima ;
• Sistemul vascular. Circulaţia.
7. Sistemul respirator. Respiraţia.
8. Sistemul excretor. Excreţia.
9. Sistemul reproducător. Reproducerea.
10.Reglarea funcţiilor organismului (reglarea funcţiilor sistemelor: nervos, endocrin, digestiv, respirator, circulator, excretor, osos, muscular, reproducător).

MANAGEMENT ȊN SPORT

1. Management – noţiuni generale
2. Produsul “SPORT”
3. Performanţa
4. Comunicare

TEORIA E.F.S.

1. Calităţile motrice :
• Viteză
• Forţă
• Îndemânare
• Rezistenţă
2. Principii de pregătire sportivă
3. Variabilele efortului :
• Intensitate
• Volum
• Densitate
• Complexitate
4. Pregătirea fizică
5. Pregătirea tehnică

Bibliografia indicată :

Manual pentru clasa a XI-a, Biologie
Culegere de texte grilă la anatomie
, Editura Dio Universitaria Craiova, 2019, Șef de lucări UMF Carol Davila, Medic Primar Medicină Sportivă Apostol Adela.

Management în sport şi marketing sportiv, Prof. Ovidiu Oană, Editura RENAISSANCE

Periodizarea – Teoria şi metodologia antrenamentului sportiv, Prof. Dr. H. C. Tudor O. Bompa si Dr. G Gregory Haff, Editura S.C. Ad Point Promo S.R.L.

Planificarea în pregătirea sportivă, Prof. Stefan Achim – ediţie revizuită si îmbunătăţită Prof. Dr. Ramona Ceamuru, Editura S.C. Ad Point Promo S.R.L.

Candidaţii care obţin medii generale egale cu cea a ultimului admis, vor fi declaraţi admişi.
Contestaţiile cu privire la acordarea notelor, se depun la secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor în termen de 24 de ore, de la afişarea rezultatelor şi se rezolvă pe parcursul următoarei zile de la data depunerii de către comisia de contestaţii.

PROGRAMUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CURSURILOR SI EXAMENULUI DE ABSOLVIRE PENTRU CURSUL DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE UN AN PE ANUL 2020

SEMESTRUL II
27 APRILIE – 30 APRILIE 2020 - PERIOADA DE RECUPERĂRI ŞI RESTANŢE
04 MAI - 22 MAI 2020 – CURSURI INTENSIVE
02 IUNIE – 05 IUNIE 2020 – EXAMEN ABSOLVIRE AL CURSULUI

ADMITERE 2020:
Depunerea dosarelor:

21 SEPTEMBRIE – 08 OCTOMBRIE 2020
Examen de admitere:
14 OCTOMBRIE – proba scrisă (test grilă)

SEMESTRUL I

19 OCTOMBRIE 2020 – 06 NOIEMBRIE 2020 – CURSURI INTENSIVE

09 NOIEMBRIE 2020 – MAI 2021 – PRACTICA - S.O. ANTRENORI (320 ore)

 

 
   
  

  CERERE TIP INSCRIERE CURS FORMARE ANTRENORI CU DURATA UN AN Cerere tip inscriere curs formare antrenori cu durata un an.doc

  ORAR CURS 1 AN - SEMESTRUL I OCTOMBRIE 2019 Orar curs 1 an - semestrul I octombrie 2019.doc

  COPERTA PROIECT COPERTA PROIECT - iunie 2019.doc

  CERERE TIP REINMATRICULARE CURSANTI CURS FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE UN AN Cerere reinmatriculare cursanti curs formare antrenori cu durata de un an.doc

Atentie !!!
Pentru a putea vizualiza aceste cataloage, aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

 

  

       
 

  Prima pagina

  Despre noi

  Conducere

  Activitate

  Curs formare antrenori doi ani

  Perfectionare Antrenori

  Promovare Antrenori

  Curs formare antrenori un an

  Recunoastere titluri

  Subcomitet sectorial sport

  Evidenta antrenori

  Publicatii

  Noutati

  Anunturi

  Contact

   
VIZITE:   1880481