C.N.F.P.A. MEMBRU CATEGORIA

  

CNFPA MEMBRU ENSSEE

 

 

 

Curs formare antrenori un an
   

CURS UN AN DE SPECIALIZARE INTR-O RAMURA DE SPORT  

  

  
INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSULUI DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE UN AN A ABSOLVENȚILOR DE STUDII SUPERIOARE DIN CADRUL FACULTĂȚILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT LICENȚIAȚI ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT FARĂ SPECIALIZARE/APROFUNDARE ȊNTR-O RAMURĂ DE SPORT

Înscrierile şi depunerea dosarelor : 25 septembrie - 13 octombrie 2017.

Examen de admitere : 18 octombrie 2017.

Perioada de reînmatriculare : 25 septembrie - 13 octombrie 2017.

Loc de desfăşurare : sediul C.N.F.P.A., B-dul Basarabiei, nr. 37-39, sector 2, Bucureşti.


Pentru înscriere, candidatul va depune la secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor din B-dul Basarabia 37-39, sector 2 Bucureşti, un dosar care va cuprinde următoarele documente :


• cerere tip adresată C.N.F.P.Antrenori, avizată de federaţiile sportive de specialitate;
• fotocopie şi original după diploma de licență sau adeverinţă care sa ţină loc de diploma de licenţă;
• fotocopie şi original după foaia matricolă sau adeverinţă cu situaţia şcolară;
• copie xerox după certificatul de naştere;
• copie xerox după C.I. sau B.I;
• copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
• dosar plic;
• adeverinţă medicală – apt efort fizic


Candidaţii care au obţinut locurile I - VI la Jocurile Olimpice şi locurile I - III la Campionatele Europene şi Mondiale de seniori, tineret, juniori şi cadeţi nu susţin examen de admitere.

Taxa de înscriere este de 150 lei.
Taxa de reînmatriculare este de 200 lei.
Taxa anuală este de 200 lei.

Admiterea la cursul de formare cu durata de 1 an pentru calificarea de antrenor, se face prin concurs, in limita celor 140 de locuri disponibile.
Ramurile de sport pentru care se susţine examenul de admitere la cursul de formare cu durata de 1 an pentru calificarea de antrenor sunt : Aeronautică, Aikido, Alpinism şi escaladă, Arte marţiale, Atletism, Automobilism sportiv, Badminton, Biliard Pool, Baschet, Baseball şi Softball, Bob-sanie, Box, Bowling, Bridge, Canotaj, Chanbara, Ciclism,Cricket, Culturism şi fitness, Darts, Dans sportiv, Ecvestră, Fotbal, Fotbal tenis CAJ, Gimnastică, Gimnastică ritmică, Go,Golf, Haltere, Handbal, Hochei pe gheaţă, Hochei pe iarbă, Judo, Karting, Kaiac-Canoe, Karate, Karate Tradiţional, Karate WUKF, Karate Kiokushinkai-IKO 2, Kempo, Lupte, Modelism, Motociclism, Nataţie şi pentatlon modern, Oină, Orientare, Pescuit sportiv, Polo, Popice, Powerlifting, Radioamatorism, Rugby, Sambo, Scrimă, Schi-biatlon, Scrabble, Snooker, Squash, Sport columbofil, Şah, Table/Backgammon, Taekwondo WTF, Taekwondo ITF, Tenis, Tenis de masă, Tir sportiv, Tir cu arcul, Triatlon, Volei, Vovinam viet-vo-dao,Yachting.

Concursul de admitere constă în susţinerea următoarei probe :

- examen (test grilă), nota de promovare fiind 6.

1. Test grilă - Biologie; Management în sport şi marketing sportiv; Teoria antrenamentului sportiv

BIBLIOGRAFIE :

ANATOMIE


Organele şi sistemele.
2. Analizatorii :
• Cutanat, visual, acustico-vestibular ;
• Kinestezic, olfactiv, gustativ.
3. Sistemul endocrin.
4. Sistemul osos şi sistemul muscular.
5. Sistemul digestiv. Digestia şi absorbţia.
6. Sistemul cardio-vascular :
• Circulaţia – inima ;
• Sistemul vascular. Circulaţia.
7. Sistemul respirator. Respiraţia.
8. Sistemul excretor. Excreţia.
9. Sistemul reproducător. Reproducerea.
10.Reglarea funcţiilor organismului (reglarea funcţiilor sistemelor: nervos, endocrin, digestiv, respirator, circulator, excretor, osos, muscular, reproducător).

MANAGEMENT ȊN SPORT ŞI MARKETING SPORTIV

1. Management – noţiuni generale
2. Produsul “SPORT”
3. Marketingul sportiv
4. Performanţa
5. Comunicare

TEORIA ANTRENAMENTULUI SPORTIV

1. Calităţile motrice :
• Viteză
• Forţă
• Îndemînare
• Rezistenţă
2. Principii de pregătire sportivă
3. Variabilele efortului :
• Intensitate
• Volum
• Densitate
• Complexitate
4. Pregătirea fizică
5. Pregătirea tehnică

Bibliografia indicată :

Biologie : Manual pentru clasa a XI-a.
Culegere de texte grilă la anatomie
, Asistent Univ. Dr. Apostol Adela, Editura Maxim Bit

Management în sport şi marketing sportiv, Prof. Ovidiu Oană, Editura RENAISSANCE

Periodizarea – Teoria şi metodologia antrenamentului sportiv, Prof. Dr. H. C. Tudor O. Bompa si Dr. G Gregory Haff, Editura S.C. Ad Point Promo S.R.L.

Planificarea în pregătirea sportivă, Prof. Stefan Achim – ediţie revizuită si îmbunătăţită Prof. Dr. Ramona Ceamuru, Editura S.C. Ad Point Promo S.R.L.

Candidaţii care obţin medii generale egale cu cea a ultimului admis, vor fi declaraţi admişi.
Contestaţiile cu privire la acordarea notelor, se depun la secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor în termen de 24 de ore, de la afişarea rezultatelor şi se rezolvă pe parcursul următoarei zile de la data depunerii de către comisia de contestaţii.
Comisia de examen, aprobată de Autoritatea Naţională pentru Calificări, în componenţa căreia va fi un preşedinte şi 2 membrii, răspunde de organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.

Proba de examen:

1. Test grilă - data desfăşurării : 18 octombrie 2017

PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII CURSULUI DE UN AN ȊN CONFORMITATE CU STANDARDUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

SEMESTRUL I


23 OCTOMBRIE 2017 – 10 NOIEMBRIE 2017 – CURSURI INTENSIVE

T.A.S. – Teoria antrenamentului sportiv - 38 ore
Igienă şi nutriţie - 20 ore
Biomecanică - 14 ore
Ergofiziologie - 20 ore 
Pedagogia sportului - 20 ore 
Specializare – Teoria şi metodica antrenamentului ramurii sportive - 68 ore

13 NOIEMBRIE 2017 – 20 MAI 2018 – PRACTICĂ ÎN UNITĂŢI SPORTIVE (320 ore)

SEMESTRUL II - perioada urmează a fi stabilită ȋn programul de activități al C.N.F.P.A. pentru anul 2018.

T.A.S. – Teoria antrenamentului sportiv - 24 ore
Dopaj ȋn sport – prevenire şi combatere - 16 ore
Studiu pe computer - 16 ore
D.M.A.S. - Dirijarea medicală a antrenamentului sportiv - 20 ore
Management şi marketing sportiv - 22 ore
Specializare – Teoria şi metodica antrenamentului ramurii sportive - 68 ore

Conținutul cursurilor intensive ȋn ceea ce priveşte disciplinele de studiu şi orele aferente acestora se va face ȋn conformitate cu standardul de pregătire profesională.
La sfârşitul cursului absolvenții vor primi certificat de calificare profesională, supliment descriptiv ȋnsoțit de o situatie şcolară ( supliment descriptiv 2 ).

 

 
   
  

  CERERE TIP REINMATRICULARE CURSANTI CURS UN AN DE SPECIALIZARE 2017 Cerere reinmatriculare cursanti curs formare antrenori cu durata de un an 2017.doc

  CERERE TIP EXAMEN ABSOLVIRE CURS UN AN DE SPECIALIZARE 2017 Cerere tip examen absolvire curs formare antrenori cu durata un an 2017.doc

  CERERE TIP INSCRIERE CURS UN AN DE SPECIALIZARE 2017 Cerere tip inscriere curs formare antrenori cu durata un an 2017.doc

  COPERTA PROIECT COPERTA PROIECT - iunie 2017.doc

Atentie !!!
Pentru a putea vizualiza aceste cataloage, aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

 

  

       
 

  Prima pagina

  Despre noi

  Conducere

  Activitate

  Curs formare antrenori doi ani

  Perfectionare Antrenori

  Promovare Antrenori

  Curs formare antrenori un an

  Formare alti specialisti

  Subcomitet sectorial sport

  Evidenta antrenori

  Publicatii

  Noutati

  Anunturi

  Contact

   
VIZITE:   1389759