C.N.F.P.A. MEMBRU CATEGORIA

  

CNFPA MEMBRU ENSSEE

 

 

 

Curs formare antrenori un an
   

CURS UN AN DE SPECIALIZARE INTR-O RAMURA DE SPORT  

  

  
INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSULUI DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE UN AN A ABSOLVENȚILOR DE STUDII SUPERIOARE DIN CADRUL FACULTĂȚILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT LICENȚIAȚI ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT FARĂ SPECIALIZARE/APROFUNDARE ȊNTR-O RAMURĂ DE SPORT

În vederea obţinerii calificării de antrenor pentru nivelul de antrenor asistent, se pot înscrie la cursul de specializare cu durata de un an organizat de Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor (C.N.F.P.A.) absolvenții de studii superioare din cadrul Facultăților de Educație Fizică și Sport licențiați în educație fizică și sport fară specializare/aprofundare ȋn ramura de sport pentru care solicită înscrierea.

Înscrierile şi depunerea dosarelor: 25 septembrie - 18 octombrie 2017.

Reînmatricularea cursanților la cursul de un an de specializare se face în perioada 25 septembrie - 18 octombrie 2017.

Loc de desfăşurare: - sediul C.N.F.P.A., B-dul Basarabia, nr.37-39, sector 2, Bucureşti.


Pentru înscriere, candidatul va depune la secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor din B-dul Basarabia 37-39, sector 2 Bucureşti, un dosar care va cuprinde următoarele documente:

• cerere tip adresată C.N.F.P.Antrenori, avizată de federaţiile sportive de specialitate;
• copie legalizată după diploma de licență sau adeverinţa care să ţină loc de diplomă de licenţă;
• copie legalizată după foaia matricolă sau adeverinţa cu situaţia şcolară;
• fotocopie după certificatul de naştere;
• fotocopie după C.I. sau B.I;
• fotocopie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
• 4 fotografii tip 3/4;
• adeverinta medicala - apt pentru efort fizic;
• dosar plic.


Taxa de înscriere este de 150 lei.
Taxa de şcolarizare este de 200 lei.

PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII CURSULUI DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE UN AN ȊN CONFORMITATE CU STANDARDUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

SEMESTRUL II - PROMOTIA 2016-2017
22 MAI - 26 MAI - PERIOADA DE RECUPERĂRI ŞI RESTANŢE
29 MAI – 16 IUNIE 2017 – CURSURI INTENSIVE
19 IUNIE - 24 IUNIE - SUSTINEREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE A CURSULUI

SEMESTRUL I - PROMOTIA 2017-2018
23 OCTOMBRIE - 10 NOIEMBRIE 2017 – CURSURI INTENSIVE
13 NOIEMBRIE – 20 MAI 2018 – PRACTICĂ ÎN UNITĂŢI SPORTIVE

SEMESTRUL II - PROMOTIA 2017-2018 - perioada urmează a fi stabilită ȋn programul de activități al C.N.F.P.A. pentru anul 2018.

Conținutul cursurilor intensive ȋn ceea ce priveşte disciplinele de studiu şi orarul de ore aferente acestora se va face ȋn conformitate cu standardul de pregătire profesională.
La sfârşitul cursului absolvenţii vor primi certificat de calificare profesională, supliment descriptiv însoţit de o situaţie şcolară (supliment descriptiv 2).

 

 
   
  

  CERERE TIP REINMATRICULARE CURSANTI CURS UN AN DE SPECIALIZARE 2017 Cerere reinmatriculare cursanti curs formare antrenori cu durata de un an 2017.doc

  CERERE TIP EXAMEN ABSOLVIRE CURS UN AN DE SPECIALIZARE 2017 Cerere tip examen absolvire curs formare antrenori cu durata un an 2017.doc

  CERERE TIP INSCRIERE CURS UN AN DE SPECIALIZARE 2017 Cerere tip inscriere curs formare antrenori cu durata un an 2017.doc

  COPERTA PROIECT COPERTA PROIECT - iunie 2017.doc

   ORAR CURS UN AN - 2017 Orar curs 1 an sem II - iunie 2017.doc

Atentie !!!
Pentru a putea vizualiza aceste cataloage, aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

 

  

       
 

  Prima pagina

  Despre noi

  Conducere

  Activitate

  Curs formare antrenori doi ani

  Perfectionare Antrenori

  Promovare Antrenori

  Curs formare antrenori un an

  Formare alti specialisti

  Subcomitet sectorial sport

  Evidenta antrenori

  Publicatii

  Noutati

  Anunturi

  Contact

   
VIZITE:   1311090